fbpx

Privacyverklaring

Wij zijn Flexgenoot B.V. en ons kantoor is gevestigd in Zaandam. Onze dienstverlening bestaat uit uitzenden, werving & selectie, payroll, detachering, bemiddeling, (uitbesteden van) personeelsadministratie, (uitbesteden van) salarisadministratie, coaching, bevordering van de inzetbaarheid en ontwikkeling. Wij verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van onze dienstverlening. In deze verklaring melden wij welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

Samenwerking met andere partijen

Flexgenoot B.V. werkt samen met een aantal partijen waaronder Flexsites (website). Wij werken in de cloud met Microsoft Office365. De gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie en vallen onder de Europese privacy wetgeving. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met One People Services. Al onze samenwerkingspartners houden zich aan de bepalingen die zijn opgenomen in de AVG. Gegevens die wij verwerken worden niet met andere partijen gedeeld.

Flexgenoot, One People Services en opdrachtgever. Hoe zit het?

Wij verzorgen voor opdrachtgevers de werving en selectie van personeel. Dat doen wij in samenwerking met One People Services. Als je via ons aan de slag gaat, wordt One People Services juridisch gezien jouw werkgever. Zij verzorgen de administratie en het juridische deel van het werkgeverschap. Ook betalen zij jouw loon uit.

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

Dat is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening. Als wij met jou in gesprek komen vanwege onze dienstverlening, hebben wij persoonsgegevens nodig om ons werk te kunnen uitvoeren en om van waarde te kunnen zijn voor jou en onze opdrachtgevers.

Als je wordt ingeschreven in ons bestand, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken

 • NAW gegevens en je contactgegevens
 • Geboortedatum, leeftijd en geslacht
 • Curriculum vitae, informatie over opleidingen, trainingen, testen, stages en werkervaring
 • Beschikbaarheid en verlof
 • De door jou op vrijwillige basis verstrekte pasfoto en video
 • Referenties, getuigschriften
 • Andere gegevens die van belang kunnen zijn om je geschiktheid te kunnen beoordelen

Jouw identiteitsbewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of je in Nederland mag werken. Ga je niet binnen 4 weken voor ons aan de slag, dan wordt het identiteitsbewijs verwijderd.

Gegevens zoals jouw geslacht vragen we op om met je te communiceren. Je leeftijd hebben we nodig om je te identificeren in onze systemen, voor de bepaling van de hoogte van het loon en om te bepalen of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd.

Als je voor ons gaat werken verwerken wij de volgende persoonsgegevens

 • Identiteitsbewijs
 • Burgerservicenummer
 • Nationaliteit
 • Bankrekeningnummer
 • Werkvergunning
 • Gegevens die noodzakelijk zijn voor personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Kopieën van je identiteitsbewijs leveren wij aan One People Services. Als werkgever zijn zij verplicht om die vast te leggen in hun administratie.

Als je bij een opdrachtgever aan de slag gaat, dan verstrekken wij de volgende gegevens aan de opdrachtgever

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Nationaliteit
 • Soort, nummer en geldigheidsduur van het identiteitsbewijs
 • Eventuele aanwezigheid van een verblijfs- of werkvergunning

Heb je een nationaliteit van buiten de EU/EER/Zwitserland? Dan zijn wij verplicht om een kopie van je identiteitsbewijs aan de opdrachtgever te verstrekken.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Als je niet via ons hebt gewerkt zijn jouw bemiddelingsgegevens zoals CV, werkervaring, opleiding etc. één jaar beschikbaar.

Als je wel via ons hebt gewerkt zijn jouw persoonsgegevens tot 2 jaar na jouw laatste werkdag beschikbaar.

Na de beschikbaarheidstermijn worden je persoonsgegevens verwijderd, met uitzondering van de gegevens die wettelijk bewaard moeten blijven en nodig zijn voor de bedrijfsdoeleinden.

Google Analytics
Als je onze website bezoekt verzamelen wij informatie om het gebruik van de website te kunnen verbeteren. Met Google Analytics kunnen wij onder andere bekijken hoe vaak onze website wordt bezocht, waar bezoekers vandaan komen en welke pagina’s er worden gelezen. We hebben maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen. Zo hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met Google, is jouw IP adres anoniem en hebben we de functies ‘user-ID’, ‘gegevens delen’ en ‘gegevens verzamelen voor advertenties’ uitgeschakeld.

Dossier inzien
Je hebt de mogelijkheid om je eigen dossier in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Verzoeken hiervoor kunnen worden gemaild naar wormer@flexgenoot.nl.

Aansprakelijkheid
Wij kunnen de veiligheid van online gegevens niet volledig garanderen. Wel doen wij ons uiterste best om de gegevens te beveiligen volgens de normen die worden bepaald in de AVG. Wij zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid van derden of websites die aan ons gelinkt zijn.

Flexgenoot. Samen komen we verder!