fbpx

Veel ondernemers zullen het herkennen. Ze gaan iets doen waar ze goed in zijn. De zaken gaan goed en de onderneming groeit. En met groei komt personeel. Prima natuurlijk, maar vanaf dat moment kunnen zij zich steeds minder richten op de kern van hun zaak. Ondernemers hebben de natuurlijke drive om dingen zelf te doen. Zo ook de personeelszaken. Maar is het altijd verstandig? Kun je overal in uitblinken?

In mijn vorige blog heb ik beschreven wat onze Flexgenoot Ontzorg Service inhoudt. In een notendop: het is een payroll dienst waarbij de ondernemer het juridische werkgeverschap aan ons overdraagt.

Ontzorgen. Hoe ziet dat er uit?

Maar hoe ziet de Ontzorg Service er dan uit in de praktijk? Wordt een ondernemer echt ontzorgd? Welke taken neemt Flexgenoot dan over? En moet de ondernemer nog wat doen?

Uiteraard moet een ondernemer zelf ook wat doen, maar dat valt reuze mee. Een ondernemer wordt echt ontzorgd. Kijk maar naar de onderstaande opsommingen. In de eerste lees je welke administratieve rompslomp Flexgenoot onder andere uit handen neemt van de ondernemer. En in de tweede opsomming lees je wat de ondernemer moet doen.

Flexgenoot:

 • Opstellen, verlengen en beheren van arbeidsovereenkomsten
 • Aanmelden van medewerkers bij de belastingdienst
 • Contacten met de arbodienst
 • Verzorgen van de salaris- en pensioenadministratie
 • Inhouden en afdragen van de werkgeverslasten
 • Uitbetalen van de salarissen
 • Uitkeren van vrije dagen en vakantiegeld
 • Verstrekken van loonstroken en jaaropgaven
 • Bewaken van (contract)termijnen

Ondernemer:

 • Werving van nieuwe medewerkers en arbeidsvoorwaardengesprek
 • Begeleiding, aansturing en coaching van de medewerker
 • Digitale aanlevering van de gewerkte uren per medewerker
 • Regelen van vervanging bij ziekte

1 loket

Alle verschillende contactmomenten met en afdrachten aan vele instanties als de belastingdienst, pensioenuitvoerder, personeelsverzekeraar en arbodienst ruilt een ondernemer in voor 1 aanspreekpunt bij Flexgenoot.

Ondernemen zonder werkgeversrisico’s

Behalve dat Flexgenoot de administratieve rompslomp overneemt, wordt de ondernemer ook ontzorgd op het gebied van de werkgeversrisico’s. Immers doordat Flexgenoot het juridische werkgeverschap overneemt, neemt Flexgenoot ook de bijbehorende risico’s van loondoorbetaling bij ziekte en ontslag over.

Langer flexibel ondernemen

Voor ondernemers is het van levensbelang om flexibel te kunnen inspelen op de schommelingen in de markt. Juist als het gaat om de personeelsbezetting. Met onze Ontzorg Service is een ondernemer langer flexibel. Het biedt de ondernemer de mogelijkheid van 4 jaar tijdelijke contracten in plaats van regulier 2 jaar.

Ondernemen zonder zorgen over wet- en regelgeving

Voor veel ondernemers is het moeilijk om op de hoogte te blijven van de actuele wet- en regelgeving omtrent het werkgeverschap. Ook is het vaak lastig om de vertaling te maken naar de situatie bij het eigen bedrijf. Wij zijn uitstekend op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving en maken de vertaalslag naar het bedrijf van de ondernemer.

Terug naar het begin

Ik schreef aan het begin van mijn blog dat ondernemers een natuurlijke drive hebben en van aanpakken houden. Ze vinden het leuk om initiatief te nemen en de kosten blijven laag.Maar is het niet verstandiger dat ondernemers die natuurlijke drive zoveel mogelijk inzetten om hun bedrijf verder te helpen? En het personeelsbeheer over te laten aan specialisten die dagelijks met dat bijltje hakken?

Ondernemers die gebruik maken van een payroll service waarderen de herwonnen vrijheid van ondernemen. Ze hebben meer tijd om te doen waar ze goed in zijn.

Bent u ondernemer? En wilt u meer tijd om te ondernemen?

Neem dan contact met ons op. Uiteraard geheel vrijblijvend. Wij helpen u graag.

Flexgenoot. Samen komen we verder!

Flexgenoot is een Zaanse onderneming en richt zich op het ontzorgen van ondernemers op personeelsgebied. Onze backoffice is NEN4400-1 en VCU gecertificeerd, ABU lid en geregistreerd bij de SNA. Kwaliteitskeurmerken die ondernemers en medewerkers zekerheid bieden.


Ralph Hinze | mei 2017 | ralph@flexgenoot.nl