fbpx

Op 1 juli 2017 heeft de Arbowet een aantal wijzigingen ondergaan. De aanpassingen moeten de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren en de betrokkenheid van de werknemers vergroten. Werkgevers en arbodienstverleners hebben tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten en de dienstverlening aan te passen.

Waarom is de Arbowet aangepast?

Vóór 1 juli jl. leidden contract afspraken tussen de werkgevers en de arbodiensten vaak tot ontoereikende zorg. Daarom zijn in de wet minimumeisen vastgelegd waaraan een contract tussen een werkgever en de arbodienst moet voldoen. Dat is het zogenaamde basiscontract.

Een aantal wijzigingen

  • de werkgever moet een overeenkomst sluiten met gecertificeerde deskundigen
  • iedere werknemer heeft directe toegang tot een preventieve spreekuur bij de bedrijfsarts
  • de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken
  • werknemers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts
  • de werkgever, arbodienst, preventiemedewerker en OR moeten samenwerken voor een goed arbobeleid
  • de Inspectie SZW heeft de mogelijkheid om werkgever, bedrijfsarts en arbodienst te beboeten

Extra tijd en budget

De aanpassingen leiden tot nieuwe taken. Een ondernemer doet er goed aan om hiervoor tijdig uren en geld te reserveren. Denk bijvoorbeeld aan de extra tijd die gemoeid is met een werkplekbezoek en het onderzoeken en melden van beroepsziekten door de bedrijfsarts.

Geen zorgen klanten Flexgenoot

Klanten van Flexgenoot maken gebruik van de bedrijfsarts en arbodienst van Flexgenoot. Dat is niet veranderd door de aangepaste Arbowet. Wij nemen het hele re-integratietraject zoveel mogelijk over van onze klanten. En dus ook veel van de extra inspanningen die voortvloeien uit de aanpassingen. En dat is slechts één van de vele voordelen van onze Payroll Ontzorg Service.

Bent u ondernemer? En wilt u minder gedoe, meer tijd voor uw klanten en meer tijd voor uw vak? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Flexgenoot. Samen komen we verder!

Flexgenoot is een Zaanse onderneming en richt zich op het ontzorgen van ondernemers op personeelsgebied. Onze backoffice is NEN4400-1 en VCU gecertificeerd, ABU lid en geregistreerd bij de SNA. Kwaliteitskeurmerken die ondernemers en medewerkers zekerheid bieden.


Ralph Hinze | juli 2017 | ralph@flexgenoot.nl